Wat kost hockey?

Nieuws afbeelding
Contributieoverzicht 2019-2020

Categorie Bedrag in €


Senior 330
A-D jeugd 325
E- jeugd 285
F-jeugd * 210
Frockey/Funkey * 155
Trainingslid senior/Trimlid * 195
Toeslag 7 tegen 7 competitie * 50
Trainingslid junior * 165
Hockeyschool * 75
G-hockey * 185
Niet spelend lid * 120
Donateur * 50
Gezinskorting vanaf 3e lid in gezin -/- 70
Inschrijfgeld 50
Prestatietoeslag 1e team
75
Prestatietoeslag 2e team
40
Zaalhockey ** 90
Zaalhockey (geen reguliere training) ** 70

* tellen niet mee voor bepaling gezinskorting (peildatum voor bepaling korting is aanvang seizoen)

** De ALV van 23 mei 2017 heeft het bestuur gemachtigd om afhankelijk van de opzet zaalhockey maximaal 25% naar boven of beneden af te wijken van de vastgestelde zaalcontributies.

 

Studenten geboren voor 1 oktober 2001, die zelfstandig worden belast voor contributie, zijn volledig contributieplichtig. Zij kunnen echter uitsluitend door overlegging van een kopie van de studentenkaart 2019-2020 bij de ledenadministratie een verzoek indienen voor studentenrestitutie ad € 35,00. Eigenmachtige inhouding van de restitutie bij de contributiebetaling wordt als onvolledige en dus te late betaling beschouwd met de hieronder genoemde consequenties.


Op verzoek van leden kan de volgende betalingsregeling aangaande de contributie worden toegestaan:

  • totaal te betalen bedrag aan contributie boven € 660,00: twee termijnen vervallend op 25-8-2019 en op 25-10-2019
  • totaal te betalen bedrag aan contributie boven € 990,00: drie termijnen vervallend op 25-8-2019, 25-10-2019 en op 25-12-2019.

De betalingsregeling wordt alleen toegestaan bij betaling middels automatische incasso. Leden dienen dit verzoek om een betalingsregeling voor 5 juli 2019 te mailen naar de ledenadministratie. Indien het lid de gestelde termijnen overschrijdt, vervalt de regeling en dient de volledige contributie direct betaald te worden.

 

Bent u in het bezit van een geldige U-pas? Dan is het mogelijk (een deel van) de contributie via deze U-pas de voldoen. Hiervoor dient u een kopie van de voorkant en achterkant van de U-pas te mailen naar [email protected] en wij verzorgen de rest.


Opzegging Lidmaatschap en Contributiebeleid HC HOUTEN

Wil je het volgende seizoen niet meer lid zijn, dan dient het lidmaatschap vóór 1 mei van het betreffende seizoen opgezegd te worden. Opzeggen kan enkel en alleen via mail naar [email protected] vóór 1 mei van het betreffende seizoen. De opzegging is pas definitief nadat een bevestiging vanuit ledenadministratie is ontvangen.

 

Sponsoracties