sponsor_sponsorinformatie

Sponsoring Hockeyclub Houten

‘Sympathiek’ en ‘zinvol’ gaan hand in hand!

Sponsoring van Hockeyclub Houten (HCH) is een sympathieke manier om de merkstrategie van uw organisatie te ondersteunen. U verbindt uw naam en merkbeeld aan een ambitieuze hockeyclub in de regio Utrecht, via een sponsorpakket dat in overleg wordt afgestemd op uw marketing/communicatiedoelstellingen. Tegelijkertijd laat u als sponsor zien dat uw bedrijf HCH een warm hart toedraagt en steunt in haar ambities, door (mede) de financiële middelen te leveren, die van belang zijn op weg naar verdere de professionalisering van de hockeysport in Houten, de organisatie en de accommodatie.
Hockeyclub Houten, een club met ambitie!

Samengevat luiden de ambities van HCH als volgt:

Kwalitatief hockey: primair doel is dat iedereen die bij HCH speelt plezier beleeft aan zijn/haar sport. Naar gelang talent en interesse is er de mogelijkheid de sport op top- of breedteniveau te beoefenen.
  • Om dit doel te realiseren scherpt HCH momenteel de jeugdopleiding aan vanaf de jongste jeugd (D en C) en zijn er gedegen opleidingspaden van de A- en B-jeugd richting Heren 1 en 2 en Dames 1 en 2.
  • HCH ambieert op sportief vlak het ‘beste alternatief’ te zijn aan de zuidkant van Utrecht: Dames 1 en Heren 1 Overgangsklasse, A- en B-jeugd landelijk, de C-jeugd IDC en D-jeugd topklasse.
Krachtige organisatie: het technisch, organisatorisch en bestuurlijke kader van de club zijn toegerust voor hun taak. Zowel leden als ouders van jeugdleden dragen hieraan bij.

Financieel gezond: de club is financieel gezond; voor de toekomstige ontwikkeling van de club groeit het inkomen mee.

Goede sfeer: de sfeer op de club is plezierig, veilig en sociaal. Er is interesse in - en openheid en eerlijkheid naar - elkaar, en gastvrijheid voor bezoekende teams.

Accommodatie: de activiteiten van de club vinden plaats op een accommodatie die past bij de sportieve en sociale ambities.

Ambitie-‘proof’ multifunctionele accommodatie!

HCH telt momenteel ruim 1500 leden. De club maakt een snelle ontwikkeling door, met een – landelijk gezien – bovengemiddelde groei. Die groei blijkt vooral uit de grote jaarlijkse aanwas van jong talent. In 2012 zijn wij verhuisd naar een nieuw en moderner complex aan de Groene Hoon 1. HC Houten heeft nu de beschikking over een nieuwe, multifunctionele, accommodatie aan de Meerpaal met vijf kunstgrasvelden, waarvan twee watervelden.
 

Interessant voor sponsors!

De nieuwe accommodatie geeft een extra impuls aan de uitstraling voor de club en leent zich in het bijzonder voor het aangaan van creatieve sponsorrelaties, doordat er, naast hockey, ook andere sportverenigingen (handbal en honkbalvereniging) en o.m. ook naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en schoolsport zijn gevestigd.

Focus sponsorbeleid

HCH Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor Hockeyclub Houten is dat niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit/professionalisering van de gehele hockeyclub. Sterker nog, het verenigingsbeleid = het sponsorbeleid. Met andere woorden: de keuzes die HCH maakt op beleidsniveau bepalen hoe de club de sponsoropbrengsten inzet.

Zo ligt de focus momenteel op het versterken van het ‘clubkader’ - de trainers en coaches - wat direct leidt tot betere prestaties van alle teams, prestatief en recreatief. Opleidingen, cursussen et cetera worden deels uit sponsorgelden gefinancierd. Ook zijn er al 25 (lijn) teams die gesponsord worden. Sponsorresultaten zijn daarmee direct zichtbaar. In termen van professionalisering van de club, maar uiteraard ook in de vorm van uw communicatie-uitingen in en om het veld en het clubhuis en eventueel nog daarbuiten

Wat kan HCH u als (potentiële) sponsor bieden? - ‘Give to get’

Het sponsorbeleid van HCH beoogt een samenwerking waarbij zowel uw organisatie, als Hockeyclub Houten voordeel behalen. Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Meer met u doen, dan alleen over geld praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of - indien nodig - ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u een bepaalde sponsorstatus. Hieraan koppelen wij een basispakket van tegenprestaties van onze kant.

Geïnspireerd geraakt?

Heeft deze informatie geleid tot inspiratie?
Stuur uw email naar [email protected]

Ben je lid en zie je binnen je netwerk kansen voor sponsoring van HCH ?

Onderstaande informatie is bedoeld voor potentiële sponsors. Zie je als lid binnen je netwerk mogelijkheden voor het leggen van een sponsorrelatie? Neem dan contact op met de sponsorcie. We kunnen dan naar een maatwerkoplossing zoeken om deze potentiële sponsor mogelijkheden te bieden, die voor hem aantrekkelijk zijn.