informatie_lidmaatschap

Lidmaatschap

Je kunt je aanmelden voor een lidmaatschap van de hockeyclub. We hebben voor iedereen de mogelijkheid te starten. 

  • Senioren & veteranen: je kunt starten als trainingslid en als er plek is in een team word je benaderd door de coordinator.

  • Trimmers: wil je wel elke week hockeyen met een leuke groep mensen maar niet op zondag competitie spelen dan is hockeyen bij de Trimmers een goede optie. De training is op woensdagavond. Ook voor onervaren hockeyers is er een startgroep!

  • Kinderen van 9-10 jaar:
  • zonder hockeyervaring kunnen meedoen met de Hockeyschool, zie voor meer informatie website onder kopje Hockey - Hockeyschool.
  • met hockeyervaring kunnen trainingslid worden en als er plek is in een team word je benaderd door de coordinator. 
  • Kinderen van 7-8 jaar: kunnen instromen bij een aparte trainingsgroep bij onze Frockey's, zodat ze met hun leeftijdsgenootjes kunnen hockeyen.
  • Kinderen van 6 jaar: kunnen instromen bij onze Frockey's. Hij/Zij dient voor 1 oktober 6 te zijn in het jaar van starten.

  • Kinderen van 5 jaar: kunnen starten met Funkey hockey, een afwisselend  programma waarin Hockey en Fun centraal staat. Hij/Zij dient voor 1 oktober 5 te zijn in het jaar van starten. 
Aanmelden kun je direct via deze website doen, kiezen voor de club, lidmaatschap, aanmelden.
Let op! Na ontvangst van het ondertekende formulier door de ledenadministratie, is de aanmelding definitief.
Zie voor contributie per lidmaatschap de website.

Instroom in team

Iedereen kan starten met hockey gedurende het seizoen. Het is echter niet altijd mogelijk om direct in een team geplaatst te worden daar de teams in juni geformeerd zijn voor het volgende seizoen. Als er plek is word je gebeld. Als er geen plek is in een team gedurende het seizoen (tot mei), stroom je altijd bij aanvang van het volgende seizoen in in een team. 
 
Wil je eerst een keertje meetrainen of -spelen? Dat kan, mits je aangemeld bent bij de ledenadministratie als proeflid, in verband met de verzekering. Je kunt maximaal 2 x meespelen of meetrainen binnen een tijdsbestek van 4 weken. Daarna word je óf (trainings-)lid óf geen lid. Je kunt maar 1 keer proeflid zijn.
 

Beëindiging lidmaatschap

Wil je het lidmaatschap beeindigen dan moet de opzegging voor 1 mei binnen zijn bij de ledenadministratie.

Opzeggen

Dient te gebeuren via een email naar [email protected]

Van de opzegging ontvangt u per e-mail van de ledenadministratie een bevestiging. Met de ontvangst van de bevestiging van de ledenadministratie is de opzegging definitief. Het is immers mogelijk dat uw e-mail of uw brief niet of te laat wordt ontvangen. Houdt u hier met de opzegging rekening mee!

Discretionaire bevoegdheid van het bestuur

Hoofdregel is dat bij een te late of te laat ontvangen opzegging het lidmaatschap pas tegen het einde van het volgende verenigingsjaar wordt beeindigd en dus ook dat er contributie voor het lidmaatschap in dat verenigingsjaar betaald moet worden.

Het huishoudelijk reglement van onze vereniging geeft het bestuur de bevoegdheid om onder andere af te wijken van de gevolgen van een te late of te laat ontvangen opzegging (artikel 29). Uit dit artikel vloeit ook de bevoegdheid voort dat de datum waarop het lidmaatschap moet zijn opgezegd voor ieder lid kan worden gewijzigd in een latere datum. Zo'n besluit wordt via de website gecommuniceerd en heeft algemene werking; er hoeft niet apart een verzoek om dispensatie gedaan te worden.

Een individueel verzoek om af te wijken van de hoofdregel dient met redenen omkleed en uiterlijk 1 mei van een jaar per e-mail ([email protected]) of per brief aan de penningmeester te zijn ingediend. Elk verzoek wordt afzonderlijk behandeld.