hockey_zaalhockey_zaalleiding

Zaalleiding

De club die verantwoordelijk is voor de organisatie van de wedstrijden zorgt voor de zaalleiding. Bij HCH zorgt een team zelf, c.q. de coach, voor de zaalleiding van het eigen wedstrijdblok. De zaalleiding bestaat uit twee personen (ouder dan 18 jaar):

  • Eén zaalwacht, die eindverantwoordelijk is en vooral de algemene gang van zaken in de sporthal in het oog houdt.
  • Eén wedstrijdleider, die zich vooral richt op de zaken die direct met de wedstrijd te maken hebben.

HCH is verantwoordelijk voor de zaalleiding als in het wedstrijdschema scheidsrechters zijn toegewezen aan de wedstrijden. Bovendien staat er dan de tekst: "LET OP: Zaalleiding!"

Zie bij documenten een volledige omschrijving van de taken van de zaalleiding.


Plaatsen en opruimen van het veld

Teams die op een dag als eerste of als laatste spelen in een zaal waar HCH zaalleiding heeft, plaatsen balken en doelen of ruimen deze op. Soms kunnen deze spullen op zaterdagavond blijven staan als er op de zondag meteen 's ochtends weer begonnen wordt met zaalhockey (geldt alleen voor de Molenwiek). De desbetreffende coaches krijgen hier bericht over.

Instructie invullen digitale wedstrijdformulieren

Stap 1.Voor de wedstrijd:

Wedstrijdformulier invullen, bij voorkeur van tevoren thuis!

- coach/manager ontvangt per mail verificatiecode (VC). Deze is ook te vinden op het DWF.

Aanvoerders/coaches: - loggen in met lidnummer en wachtwoord en vinken aan/uit wie er mee speelt - geven VC code aan scheidsrechters. Het team moet vóór het begin van de wedstrijd ingevuld zijn.

Stap 2. Na de wedstrijd

Wedstrijdformulier bij voorkeur direct na de wedstrijd invullen.

- scheidsrechters loggen in met kaartnummer (of lidnummer) en verificatiecode

- vullen uitslag en evt. gegeven kaarten in

- lopen het hele formulier door

- loggen uit (anders is het DWF niet opgeslagen)

- Laten daarna beide aanvoerders/coaches ook inloggen, accorderen en vervolgens uitloggen.

De scheidsrechters hebben toegang tot het DWF van het hele zaalblok, dus ook tot de wedstrijd waar geen HCH teams in spelen. Het is belangrijk dat direct na elke wedstrijd het DWF wordt ingevuld.

Scheidsrechters

Dit jaar worden alleen Bondsscheidsrechters voor de volgende klasse toegewezen: Senioren Topklasse, Heren 1e klasse en jeugd Topklasse A & B.

Voor overige Topklasse teams geldt: HCHouten zorgt voor één scheidsrechter en de tegenstander voor de andere. LET OP, dus ook bij uitwedstrijden moet er een scheidsrechter van HCHouten aanwezig zijn!

Seniorenteams (niet Top en Heren 1e klasse) zorgen zelf voor scheidsrechters bij hun thuis wedstrijden. Bij de overige juniorenwedstrijden vindt toewijzing van scheidsrechters plaats per wedstrijdblok. De twee toegewezen scheidsrechters fluiten dan drie wedstrijden achter elkaar. De coaches van de juniorenteams nemen een week van te voren telefonisch contact op met de toegewezen scheidsrechters om deze persoonlijk te bevestigen en eventueel afspraken te maken over vervoer als het gaat om wedstrijden buiten Houten. Scheidsrechters die niet kunnen fluiten, zorgen zelf voor vervanging.

Als scheidsrechter kunnen worden aangewezen alle senioren en junioren die zelf zaalhockey spelen en bereidwillige niet-zaalhockey spelende senioren (vaak ouders).

In november zijn er regionale scheidsrechter bijeenkomsten, waar je als beginend (zaal)scheidsrechter op de hoogte gebracht wordt van de zaalregels. Klik hier voor de presentatie.