hockey_zaalhockey_beleid

Hoofdpunten zaalhockeybeleid


  1. Met uitzondering van de prestatieteams, kunnen teams zelf beslissen of ze in de winterperiode (begin december tot half februari) zaalhockey spelen. In principe worden alle teams vanaf E6 ingeschreven voor zaalhockey.
  2. Zaalhockey is vanaf de E6-tallen mogelijk. De jongste jeugdteams trainen in gymzalen.
  3. Alle teams die zaalhockeycompetitie spelen kunnen gewoonlijk deelnemen aan de jaarlijkse zaalhockey kick-off voor de start van het zaalhockeyseizoen. Dit seizoen is er echter geen kick-off doordat de zaalcompetitie direct start na de laatste veldwedstrijden. Er komen wel extra zaaltrainingen vanaf zondag 4 november 2018.
  4. De prestatieteams in de AB-jeugd worden voor de competitiewedstrijden in 3 teams gesplitst: A1, B1 en een AB-team. Hiervoor vindt selectie plaats.
  5. De prestatieteams in de CD-jeugd worden verdeeld in 3 zaalhockeyteams (C1 en C2 op het veld worden C1, C1/2 en C2 in de zaal). Hiervoor vindt selectie plaats.
  6. Alle teams trainen met het gewone veldteam in de zaal (veldhockey is leidend).
  7. Per 2014-2015 is het zaalhockeybeleid veranderd. Binnen de hockeyboard is gekozen om de komende jaren voorrang te geven aan de C-D jeugd bij het toewijzen van trainingsruimte. In de kerstvakantie vervalt het reguliere trainingsschema voor de C-D breedteteams en is het grootste deel van de in deze periode beschikbare zaalruimte exclusief gereserveerd voor de A-B breedteteams. In deze periode kunnen wij elk A-B breedteteam 6 uur trainingstijd aanbieden. Daarnaast starten de trainingen al in november. Elk team traint dan 2 of 3 keer, zodat alle teams goed voorbereid aan de zaalcompetitie kunnen beginnen.
  8. De beschikbare zaaluren voor 17:00 uur worden toebedeeld aan E6/8-tallen en D-jeugd. Uren vanaf 17:00 uur worden in overleg met coaches (vanwege rooster perikelen) toebedeeld aan C-, B- en A-jeugd. Senioren spelen doorgaans vanaf 22:00 uur.
  9. Tijdens trainingen, waarbij de trainer/coach nog niet meerderjarig is, is een volwassene aanwezig. Dit is verplicht volgens de contracten met de Gemeente en is ten behoeve van het veilig handelen in het geval van een calamiteit.
  10. Spelers/speelsters die geen zaalhockey worden niet ingedeeld voor het fluiten van zaalhockey wedstrijden.

Sub A | "Asociaal gedrag"

Een team waar herhaaldelijk over geklaagd wordt vanwege asociaal gedrag in of rond sportfaciliteiten, wordt, na toetsing door de Tuchtcommissie, het recht op trainen in beschikbaar gestelde sportfaciliteiten ontzegt. Veroorzaakte schade zal verhaald worden op het betreffende team.

Sub B | "Beschikbaar gesteld materiaal"

De kosten voor het vervangen van materiaal (bv. zaalhockey trainingsballen of hesjes) welke vanwege onzorgvuldig gebruik beschadigd (onbruikbaar) raakt en/of materiaal dat niet ingeleverd wordt aan het eind van de zaalhockey periode, zal verhaald worden op het team.

Sub. C | "Slechte weersomstandigheden"

Bij sneeuw(val) en/of vorst is het niet mogelijk om te trainen op de velden. 

Uitgangspunten zaalhockeycommissie

De zaalhockeycommissie coördineert zo veel mogelijk het verloop van de zaalhockeycompetitie. Zij maakt hier zo veel mogelijk gebruik van de bestaande communicatie- en besluit kanalen. Enkele voorbeelden van verantwoordelijkheden:

a. Lijncoördinator: Communiceert belangrijke data (agenda) richting de coaches (bv. aanmeldtermijn zaalhockeyperiode). Daarnaast zorgt de lijncoördinator dat de deelnemende zaalhockeyteams correct geregistreerd staan in Lisa. De lijncoördinator zorgt dat voor alle zaalteams er een coach en keeper beschikbaar is (met name geldt dit voor de gesplitste teams!).
b. De coach/manager zorgt dat ouders geïnformeerd zijn t.a.v. competitieschema, stelt het zaalwacht schema op, en belt de scheidsrechters na. De coach is medeverantwoordelijke voor de selectie (van toepassing op prestatieteams)
c. STK: Is verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen, verzorgt de trainersmap met oefeningen, zorgt dat ieder zaalhockeyteam een trainer heeft en is verantwoordelijk voor het selectieproces. Deelt de verantwoordelijkheid met de lijncoördinator om te zorgen dat alle teams een keeper hebben.
d. Arbitragecommissie: Is verantwoordelijk voor het opleiden van voldoende scheidsrechters in de zaal.
e. Hockeyboard/Bestuur: verstuurt de teamopgave lijsten van Senioren Topklasse. Stelt beleid vast en verzorgt de huldiging van de zaalkampioenen.
f. Administratie: Verstuurt de facturen t.b.v. de zaalhockeycontributie naar de leden die deelnemen aan de zaalhockey. Verzorgt de administratieve verwerking van de zaalhuur.
g. Materiaalcommissie: Verzorgt de uitgifte en inname van specifieke zaalhockeymaterialen. Verzorgt de inkoop van zaalhockeyballen / tijdwaarnemingsmaterialen / balken etc.

Financieel

Conform de afgelopen jaren zal het zaalhockeyseizoen budget-neutraal plaatsvinden. Het streven en doel van het heffen van de zaalcontributie is om de kosten en opbrengsten van de zaalhockeycompetitie in evenwicht te houden. In die gevallen waar er sprake is van een overschot zal het bestuur bekijken of en in welke mate restitutie van zaalcontributie mogelijk is.