hockey_stk

Sport Technisch Kader

Het Sport Technisch Kader op HC Houten bestaat uit:

- Tim Oudenaller
- Floris Meewis
- Dominik Batenburg

Ieder is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen doelgroep binnen de club. Deze doelgroepen zijn als volgt verdeeld.

- Tim: Prestatiesport HC Houten (Jeugd)
- Dominik: Breedtesport HC Houten (Jeugd en Senioren)
- Floris: Jongste Jeugd HC Houten

Kerntaken

Het aandachtsgebied van het STK team is gericht op 4 kerntaken. Deze zijn:

- Selectieproces (veld)
- Trainingsplanning (veld/zaal)
- Werving en selectie trainers junioren/senioren breedtesport en trainer/coaches junioren prestatiesport
- Opleiding/begeleiding trainers (veld/zaal)

Additionele activiteiten/projecten zijn:

- Jaarplanning hockey opleveren
- Organisatie trainingsweek veld
- Organisatie kick-off veld en zaal

Selectieproces:

STK is verantwoordelijk voor de organisatie van het selectieproces.

Trainers en coaches doen de uiteindelijke selectieteam voorstellen en hebben de zeggenschap in de selecties. STK is hierin enkel ondersteunend.

De voorstellen voor de selectiegroepen worden gedaan op basis van de TIPS beoordelingen. Deze worden door de coördinatoren bekeken en ingedeeld. STK biedt hierin de ondersteuning naar de coördinatoren vanuit de trainers.

Trainingsplanning:

STK is verantwoordelijk voor het samenstellen van het trainingsschema voor zowel zaal als veld, het indelen van de trainingstijden en het aanstellen van de trainers.

Werving en selectie trainers:

STK heeft de verantwoordelijkheid om voor alle teams een geschikte trainer te zoeken. Bij het uitblijven van het vinden van een geschikte trainer zal STK op zoek gaan naar het beste alternatief.

Opleiding/begeleiding:

STK is verantwoordelijk voor het aanstellen, opleiden en begeleiden van de trainers. Het opleiden en begeleiden van de trainers kan, afhankelijk van de situatie, vorm krijgen middels begeleiding op het veld, het geven van workshops, het geven van periodieke thema avonden en het aanreiken van trainingsstof.