hockey_materiaal_trainingsmateriaal

Verstrekking in bruikleen materialen aan trainers

Zonder goed materiaal kan niet worden getraind. HC Houten beschikt voor allen over de nodige spullen. Die materialen vertegenwoordigen een behoorlijke waarde en worden jaarlijks aangevuld en zonodig vervangen. Het is dus belangrijk er zuinig mee om te springen. De Materiaal Commissie is door het bestuur aangesteld om hiervoor te zorgen.
Voor trainers, coaches is opgeschreven waarover zij standaard kunnen beschikken. Verder is uitgewerkt hoe de verantwoordelijkheid voor de
materialen is geregeld.

Uitgangspunten:

 • Trainers van de frockeys en mini's beschikken over eigen materiaal;
 • Hulptrainers maken gebruik van het materiaal van de hoofdtrainer;
 • Hoofdtrainers: twee ballen per trainingslid, 36 afbakenbollen & hesjes;
 • Niet lijnteam-trainers: 30 ballen, 24 afbakenbollen & hesjes;
 • Lijnteam-trainers (MD1, MC1, MB1, MA1, JD1, JC1, JB1, JA1): 50 ballen, 36 afbakenbollen & hesjes;
 • Trainers Dames 1 en Heren 1: 100 ballen, 36 afbakenbollen & hesjes;
 • Keepertrainers: 30 ballen en een aantal afbakenbollen. Voor trainingen keepers beschikt HCH nog over diverse hulpmiddelen waaronder een ballenkanon.
 • Voor gebruik in zaal dezelfde ballentas als voor veld. 
Aantal hesjes: ½ trainingsgroep + 1

Voor eigen rekening en niet via de materiaal commissie

Voor eigen rekening komen (en zelf aan te schaffen desgewenst):
keepersticks, zaalhoezen, strafcorner tocks en strafcornerhandschoenen etc. 
Specifieke wensen tijdig communiceren.

Verantwoordelijkheid materiaal voor trainingen

 • De verantwoordelijkheid voor uitgegeven materiaal is gekoppeld aan één persoon. Een verantwoordelijke kan zijn een trainer of coach.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid komt alleen voor bij het trainingsmateriaal voor de gezamenlijke training van frockeys en benjaminis. Hier geldt dat eréén aanspreekpunt onder de trainers wordt benoemd die erop toeziet dat het materiaal compleet en heel blijft.

Werkwijze

 • Vanaf de start van het seizoen ontvangen alle trainers, coaches en keepers hun materiaal conform het vermelde onder trainers en keepers. Indien een bepaald artikel tekort is of niet past wordt dit a.s.a.p. nageleverd (mits op voorraad bij leverancier).
 • Alle verantwoordelijken tekenen voor de ontvangen spullen naar aantal, soort en staat. Voor "staat" zijn drie klassen: nieuw, goed en bruikbaar.
 • Gedurende het seizoen vullen de verantwoordelijken verloren en vermiste materiaal op eigen rekening aan, maar wel in samenspraak met de Materiaal Commissie.
 • De verrekening van de kosten gaat via de ontvangen vergoeding of direct via de penningmeester. De verrekening hangt samen met de staat. Bij "nieuw" is dat nieuwprijs, bij "goed" is dat 60% en bij bruikbaar is dat 20% van de nieuwprijs.
 • Als de materialen aan het einde van het seizoen worden ingeleverd stelt de Materiaal Commissie vast of compleet wordt ingeleverd en of sprake is geweest van normaal gebruik. Bij tekort of schade wordt vastgelegd hoeveel moet worden bijbetaald. Een overzicht op naam van deze opgave wordt voorgelegd aan het bestuur die besluit hoe met de verrekening wordt omgegaan. De kosten worden door de penningmeester bij de verantwoordelijken voor het materiaal verhaald.
Verzoeken trainingsmaterialen (zoals ook het maken van een afspraak voor uitgifte en inleveren) per mail aan: [email protected]

Materiaal Commissie
N. Arkes / T. ter Weeme