hockey_materiaal_keepersoutfit

Verstrekking in bruikleen van keepersmaterialen aan coaches en vaste keepers

(in ieder geval voor Jongste Jeugd- E6-teams)

Zonder goed materiaal kan niet (veilig) worden gekeept. HC Houten beschikt voor allen over de nodige spullen. Die materialen vertegenwoordigen een behoorlijke waarde en worden jaarlijks aangevuld en zo nodig vervangen. Het is dus belangrijk er zuinig mee om te springen. Bedenk dat een keeprtas een waarde vertegenwoordigt van ca. 600 euro (keeper E6) tot ca. 2.000 euro (prestatiehockey Sr). De Materiaal Commissie is door het bestuur aangesteld om hiervoor te zorgen. Voor keepers is hierna opgeschreven waarover zij standaard kunnen beschikken. Verder is uitgewerkt hoe de verantwoordelijkheid voor de keepermaterialen is geregeld:

Te verstrekken outfit keeper:

 • Mini: (E6 en E8-tallen; veelal roulerende keeper) beschikken over een set beschermende kleding: klompen, legguards, bodyprotector, handschoenen, verstelbare helm, keepershirt en keepertas.
 • Keeper E8-tallen kan op verzoek een beschermende broek ontvangen. Een tock kan ook op verzoek verstrekt worden.
 • Vanaf de 11-tallen beschikt de keeper aanvullend: beschermende broek, tock en desgewenst elleboogprotectors.
 • Vanaf de C-teams beschikt de keeper over een Body Armour (i.p.v. bodyprotector).
 • Keeperstas met wieltjes is ter beoordeling Materiaal Commissie (maar sowieso niet voor keepers Jongste Jeugd en D jeugd i.v.m. de meerkosten).
 • Voor de duur van de zaalcompetitie beschikken de keepers over een set zaalriemen (geen metalen gespen i.v.m. slijtage vloer van zaal).

Verdedigers

Zie separaat uitleg corner masks.
 
Voor eigen rekening en niet via de Materiaal Commissie
Voor eigen rekening komen (en zelf aan te schaffen desgewenst):
keepersticks, zaalhoezen, strafcorner tocks en strafcornerhandschoenen etc.

Verantwoordelijkheid materiaal in bruikleen

 • De verantwoordelijkheid voor uitgegeven materiaal is gekoppeld aan één persoon. Een verantwoordelijke kan zijn een trainer, een coach of een 'vaste' keeper.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid komt alleen voor bij het trainingsmateriaal voor de gezamenlijke training van frockeys en benjaminis. Hier geldt dat er één aanspreekpunt onder de trainers wordt benoemd die erop toeziet dat het materiaal compleet en heel blijft.
 • Indien een team geen vaste keeper heeft is de coach verantwoordelijk.

Werkwijze

 • Vanaf de start van het seizoen ontvangen alle trainers, coaches en keepers hun materiaal. Indien een bepaald artikel tekort is of niet past wordt dit a.s.a.p nageleverd (mits op voorraad bij leverancier). 
 • Ieder verzoek aan de Materiaal Commissie altijd (dus ook als materiaal stuk is of moet worden geruild) door een mail sturen aan: [email protected].
 •  Alle verantwoordelijken tekenen voor de ontvangen spullen naar aantal, soort en staat. Voor "staat" zijn drie klassen: nieuw, goed en bruikbaar.
 • Gedurende het seizoen vullen de verantwoordelijken verloren en vermiste materiaal op eigen rekening aan. Dit, altijd in samenspraak met de Materiaal Commissie. De verrekening van de kosten gaat via de ontvangen vergoeding of direct via de penningmeester. De verrekening hangt samen met de staat. Bij "nieuw' is dat nieuwprijs, bij "goed" is dat 60% en bij bruikbaar is dat 20% van de nieuwprijs.
 • Als de materialen aan het einde van het seizoen worden ingeleverd stelt de Materiaal Commissie vast of compleet wordt ingeleverd en of sprake is geweest van normaal gebruik. Bij tekort of schade wordt vastgelegd hoeveel moet worden bijbetaald. Een overzicht op naam van deze opgave wordt voorgelegd aan het bestuur die besluit hoe met de verrekening wordt omgegaan. De kosten worden door de penningmeester bij de verantwoordelijken voor het materiaal verhaald.
Materiaal Commissie
N. Arkes / T. ter Weeme