hockey_materiaal_cornermasks

In bruikleen verstrekken van corner maskers door HC Houten

Vanaf D jeugd. 

Wij hebben als club zwaar ge├»nvesteerd in de aanschaf van maskers voor verdedigers tijdens de strafcorner. Deze gaan vaak in de tas van de keeper maar andere teamleden voelen zich niet echt verantwoordelijk voor dit dure materiaal. Regelmatig komt voor dat deze worden 'vergeten'. Ook de uitgaven voor materiaal blijven oplopen. Ook zijn er teams die meer dan 2 maskers willen ontvangen. 

In overleg met het bestuur is besloten dat het in bruikleen verstrekken van corner masker(s) alleen nog zal plaatsvinden na betaling van een borg van 50 euro per masker. HCH verstrekt alleen transparant maskers van OBO (uitsluitend in maat medium en large) en deze kosten overigens meer dan dit bedrag van de borg. 
Corner maskers worden uitgereikt aan leden of hun wettelijk vertegenwoordiger en daarvoor moet een eenmalige incassomachtiging worden getekend. Indien het bedrag niet kan worden ge├»ncasseerd zal ook 15 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Aangezien sprake is van een eenmalige machtiging, kan de incasso niet worden gestorneerd door de rekeninghouder. Dit formulier wordt overigens bewaard. 

Indien het lid het masker wil teruggeven, wordt nagegaan of daarvoor eerder borg is betaald en of sprake is van normale slijtage. Terugbetaling van de eerder betaalde borg vindt plaats uitsluitend via de bank mits sprake is van normale slijtage.

Verzoeken voor uitgifte van corner masker:
completeer het volgende aanvraagformulier en stuur het orgineel per post of geef af op het op het formulier aangegeven adres of stuur een scan aan: [email protected]

Overigens sluiten wij niet uit dat voor meer materiaal in bruikleen in de toekomst een borg zal worden gevraagd.

Materiaal Commissie
N. Arkes / T. ter Weeme