tophockey_visie

Visie en ambitie

Dames 1 en Heren 1, de vlaggenschepen van HC Houten, spelen op dit moment in de 1e klasse van de KNHB. De ambitie van HC Houten is dat beide teams structureel in de 1-na-hoogste klasse van hun categorie spelen. Om dit te bereiken gaat HC Houten er de komende jaren voor om de kwaliteit van deze teams als geheel, maar ook die van de individuele spelers en speelsters, verder te ontwikkelen. De groei zal in belangrijke mate gerealiseerd moeten worden middels zelf opgeleide spelers en speelsters.

Verdere groei en ontwikkeling van het spelniveau van de prestatieteams in de jeugd is dan noodzakelijk. De jeugd heeft immers de toekomst. Door extra aandacht, kwaliteit en inspiratie aan deze prestatieteams te geven wenst HC Houten naar haar ambitieniveau toe te groeien. Want ook met de prestatieteams in de jeugd heeft HC Houten de ambitie om structureel in de 1-na-hoogste klasse van de leeftijdscategorie uit te komen.

Hockeyvisie en ambitie HC Houten

 • HC Houten biedt al haar leden hockeyplezier op het niveau dat hem/haar past
 • Hockey bij HC Houten bij zowel prestatie als breedte naar next level
 • Eerste prestatieteams spelen structureel in de 1-na-hoogste klasse van hun categorie, de tweede prestatieteams 1 klasse lager.
 • Kwaliteit omhoog en kwantiteit naar behoefte.

Beleid en toetsingscriteria prestatiehockey HC Houten

 • Aanwezigheid en planning
  Structuur, Time-management (vakanties), Multi-tasking en Focus
 • Beleving en mentaliteit bij training en wedstrijden
  - Winnaarsmentaliteit
  - Hoe ga je om met tegenslag? En met succes?
  - Hoe bereid je je voor?
  - Eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie
  - Nu presteren!
 • Rolverdeling, groepsdynamiek en (groeps)discipline
  - TIPS
  - Onderdelen ondergeschikt
  - TEAM
 • Conditie, medische begeleiding en leefwijze
  - Fysieke belastbaarheid!
  - Eigen verantwoordelijkheid
  - Prestatiehockey = persoonlijke keuze
 • Voorbeeldfunctie, respect en onderdeel van HC Houten
  - Besef van eigen positie en herkomst extra faciliteiten
  - Wat doe je terug voor de club
  - Stressmanagement
  - Geen "status aparte”
  - Selectiebeleid

Implementatie

 • Draagvlak prestatiehockey vergroten
 • Stapsgewijs verbeterpunten implementeren
 • Extra aandacht besteden aan interne en externe communicatie
 • Extra inspanningen op trainer/coach-ontwikkeling (didactische vaardigheden)
 • Extra aandacht geven aan gedrag/mentaal, fysiek en scorend vermogen
 • Met elkaar veel lol en plezier aan het hockey bij HC Houten beleven!