Update selectieprocedure Prestatie-teams

Nieuws afbeelding

De voorbereidingen voor het komende seizoen zijn ook voor de prestatie-teams al volop bezig. Door alle Corona-perikelen zijn er dit jaar geen selectie-trainingen en dus verloopt het team-indelingsproces anders. Ook wordt vanaf komend seizoen de prestatie-lijn anders vormgegeven. Daarover informeren wij jullie graag.


De prestatie-lijn

Zowel voor de meisjes als de jongens A t/m C zijn vanaf komend seizoen alleen de 1e teams prestatie-teams. Van spelers en speelsters in deze 1e teams vragen we alles wat nodig is om zo goed mogelijk te hockeyen. Veel trainen, oefenwedstijden spelen, rekening houden met trainen in vakanties, bestand zijn tegen druk, hockey op "plek 1” in je leven. Het 2e team in de A t/m C leeftijdscategorie is vanaf komend seizoen top-breedte. Deze 2e teams volgen het programma zoals alle breedte-teams dat doen maar er is apart aandacht voor die spelers en speelsters in het team die de potentie en ambitie hebben om de stap naar het 1e team te maken. De precieze vorm waarop die aandacht gegeven gaat worden wordt later bekend.


Voor de D-jeugd wordt, in lijn met het KNHB-beleid, de aanpak gevolgd zoals die bij de Jongste Jeugd gehanteerd wordt. Die aanpak geeft invulling aan het idee dat sport voor kinderen tot en met de D-jeugd vooral gericht moet zijn op plezier maken, ontdekken, inspireren, spelen en techniek ontwikkelen. Dat betekent ook: voldoende rust pakken, niet vaker dan twee keer per week teamgeorganiseerd trainen en voor alle spelers dezelfde trainingsaanpak. De teamindeling voor de D-jeugd wordt daarom net zo gedaan als in de jongste jeugd: met name op spelbeleving. De 1e en 2e teams in de D trainen wel een kwartier langer, daarmee geven we ook als club invulling aan hun bovengemiddelde spelbeleving.


De team-indelingsprocedure voor A1, B1 en C1 (jongens en meisjes)

Omdat de selectietrainingen voor onze prestatie-teams niet plaats konden vinden is de procedure om tot de nieuwe prestatie-teamindelingen te komen dit jaar anders. Voor de 1e teams in de A-C jeugd wordt de teamindeling gemaakt door Tim Oudenaller (STK prestatie) en hij doet dat op basis van input van de huidige coaches en trainers en de lijncoördinatoren. In combinatie met de kennis die we al hebben over deze groep zijn we ervan overtuigd dat we tot goede teamindelingen kunnen komen. Er volgt dus ook geen selectie-moment later nog. De nieuwe teams worden begin juni bekend gemaakt. Alleen als er sprake zou kunnen zijn van versnelde doorstroom (bijv met B-leeftijd toch al in A spelen) wordt er individueel contact met spelers opgenomen voordat de nieuwe teamindelingen bekend gemaakt worden.


Met vriendelijke groeten,

Tim Oudenaller (STK) & René Kuster (Bestuurslid Prestatiehockey)

Sponsoracties