Belangrijke data jongste jeugd en jeugd einde seizoen

Het einde van het seizoen nadert weer en dat betekent dat de coördinatoren druk bezig zijn om de teams voor het komende seizoen samen te stellen. Om voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken hoe dit verloopt hieronder een overzicht van de belangrijkste data tot het einde van het seizoen:

25 mei: Laatste competitiedag A&B

8 juni: Laatste competitiedag C&D en jongste jeugd

8 juni: Tussen 14 en 18 uur wordt iedereen, die dit seizoen in een prestatieteam zit en dat volgend seizoen nietzit, daarover telefonisch geïnformeerd en wordt er eventueel toelichting gegeven op de gemaakte keuzes.

We realiseren ons dat dit mogelijk kan samenvallen met het vieren van een kampioenschap. Vanwege de laatste competitiewedstrijden op zaterdagochtend en de deadline voor het aanleveren van gegevens bij de KNHB direct na de publicatie van de nieuwe teams, kunnen we dit helaas niet voorkomen.

9 juni: Publicatie nieuwe teamindeling Jeugd en Jongste Jeugd via de website van HC Houten

15 juni: Mini slottoernooi.

16 juni: Kampioenenbal vanaf 16.00 uur. Alle kampioenen van het afgelopen seizoen worden gehuldigd. We hopen dat dat samenvalt met de play-off wedstrijden van Dames 1 of Heren 1 om de feestvreugde nog verder te vergroten!

17 juni: Toelichtingsavond. Alle coördinatoren en coaches doen enorm hun best om voor iedereen een passend plekje in een leuk team te verzorgen, mede aan de hand van de ingediende vriendenverzoeken. Het is helaas niet altijd mogelijk om met ieders wensen rekening te houden 17 juni kan je toelichting krijgen op de gemaakte afwegingen (alleen na voorafgaande aanmelding via je lijncoördinator).

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws