Wat kost hockey?

Nieuws afbeelding
Contributieoverzicht 2018-2019

Categorie Bedrag in €


Senior 315
A-B jeugd 310
C-D jeugd 310
E-jeugd 285
F-jeugd * 210
Frockey/Funkey * 155
Trainingslid senior/Trimlid * 185
Trainingslid junior * 155
Hockeyschool * 70
G-hockey * 185
Niet spelend lid * 115
Donateur * 50
Gezinskorting vanaf 3e lid in gezin -/- 60
Inschrijfgeld 45
Prestatietoeslag 1e team
50
Prestatietoeslag 2e team
25
Zaalhockey ** 85
Zaalhockey (geen reguliere training) ** 62,50

* tellen niet mee voor bepaling gezinskorting (peildatum voor bepaling korting is aanvang seizoen)

** De ALV van 23 mei 2017 heeft het bestuur gemachtigd om afhankelijk van de opzet zaalhockey maximaal 25% naar boven of beneden af te wijken van de vastgestelde zaalcontributies.

 

Studenten geboren voor 1 oktober 2000, die zelfstandig worden belast voor contributie, zijn volledig contributieplichtig. Zij kunnen echter uitsluitend door overlegging van een kopie van de studentenkaart 2018-2019 bij de ledenadministratie een verzoek indienen voor studentenrestitutie ad € 30,00. Eigenmachtige inhouding van de restitutie bij de contributiebetaling wordt als onvolledige en dus te late betaling beschouwd met de hieronder genoemde consequenties.

 

Bent u in het bezit van een geldige U-pas? Dan is het mogelijk (een deel van) de contributie via deze U-pas de voldoen (zie ook https://u-pas.nl/info/de-u-pas-in-houten.html). Hiervoor dient u een kopie van de voorkant en achterkant van de U-pas te mailen naar [email protected] en wij verzorgen de rest.

Opzegging Lidmaatschap en Contributiebeleid HC HOUTEN

De afgelopen jaren hebben geleerd dat het proces rondom het beĆ«indigen van het lidmaatschap allerlei vragen kan oproepen. Wil je het volgende seizoen niet meer lid zijn, dan dient het lidmaatschap tijdig opgezegd te worden. Opzegging kan enkel en alleen via mail naar [email protected] voor 1 mei van het betreffende seizoen. De opzegging is pas definitief nadat een bevestiging vanuit ledenadministratie is ontvangen.