Vandaag jarig

Quinty Geijskes
Mees Landman
Jitske van der Meer

Wedstrijden quicklinks

Teams Quicklinks

Recente verslagen

Nog geen verslagen.

Download de app

Zoek


terug naar vorige scherm
3-6
Toelichting op indeling teams

De zomervakantie is al in zicht, temperaturen gaan omhoog en de jeugdleden van HC Houten hebben bijna allemaal de laatste wedstrijden gespeeld. Sommige jeugdleden kijken inmiddels ook al weer uit naar het nieuwe seizoen en zijn benieuwd in welk team ze worden ingedeeld. Kom ik in de selectie of net niet, kom ik bij mijn vriendjes of zit ik dit keer bij andere toekomstige vriendjes? Kortom, best even spannend soms.

 

Voor de lijncoördinatoren, STK, trainers en coaches is het ook veel werk dat met enthousiasme en betrokkenheid wordt gedaan. Soms is de indruk dat het indelen van de teams alleen gebeurt op basis van de laatste maand van het hockeyseizoen, maar dit isniet het geval. Vanaf speeldag één worden gegevens vastgelegd en statistieken bijgehouden. Aan de hand van deze gegevens en de bevindingen worden sommige spelers uitgenodigd voor de selectietrainingen. De uitkomst van deze selectietrainingen is meestal een bevestiging van hetgeen in de loop van het jaar is waargenomen.

 

Maar zelfs na het doornemen van deze informatie en intensief overleg over de bevindingen blijft het soms nog lastig om de juiste beslissing te nemen. In de toekomst kijken is niet mogelijk, maar samen proberen we een zo goed mogelijke afweging te maken. Dat deze beslissingen niet altijd voor iedereen het gewenste resultaat kunnen opleveren is helaas een gegeven. Het is natuurlijk best een teleurstelling als je in een ander team ingedeeld wordt dan je zou willen.

 

Gelukkig begrijpen de meeste ouders dat dit een proces van vallen en opstaan is dat bij het leven hoort. Nieuwe vriendjes worden vaak snel weer gemaakt en meestal is het plezier in het hockey groter in een team waar je op je plek zit. De rol van de ouders is hierin heel belangrijk. Het helpt als ouders beseffen dat trainers, coaches, STK en lijncoördinatoren vele uren voor de club en dus uw kind werken en over het algemeen geen eigen belang hebben. Met vertrouwen werken we aan een constructieve en positieve houding bij onze vereniging. De dynamiek tussen STK, trainers, coaches en lijn coördinatoren draagt er aan bij dat over het algemeen de indelingen okay uitpakken.

 

Ervaring leert dat kinderen al heel snel gewend zijn in hun nieuwe team en het er naar hun zin hebben.

 

Wij denken met de huidige weloverwogen keuzes een goede indeling van de teams te maken waarbij een basis gelegd wordt voor een leuk en succesvol seizoen voor alle spelers, trainers, coaches en betrokken ouders. Het is aan u allen om hier samen met ons invulling aan te geven waarbij de club er het volste vertrouwen in heeft dat dat ook komend jaar weer zal lukken.

 

Het streven is om 10 juni de teams bekend te maken via de website van HC Houten.

 

Mede namens de lijncoördinatoren, trainers en de coaches,

 

Michiel van der Meer

STK HC Houten

 

Hoofdsponsor
Sponsoracties
Platinasponsor
Sponsor