Vandaag jarig

Sindy Beekhuis-Moorlach
Simon van den Berg
Martijn Podt
Cato Straathof
Wessel Verhoef
Christien Visser

Wedstrijden quicklinks

Teams Quicklinks

Recente verslagen

Nog geen verslagen.

Download de app

Zoek


terug naar vorige scherm
6-6
Clubfacet: in gesprek met Lisan van de Wal en Annette de Jong

Pintar en Bolivia

Twee speelsters van Dames II, Lisan van der Wal en Annette de Jong zijn bezig met een geweldige missie. Zij proberen in Bolivia een project op te zetten waarbij beeldend therapeutische interventies worden aangeboden aan ernstig zieke en langdurig opgenomen patiënten. Om dit voornemen verder gestalte te geven zijn zij de afgelopen tijd druk doende geweest geld in te zamelen dat besteed gaat worden aan de aanschaf van materialen. Dit intensieve traject van fondsenwerving wordt 11 juni a.s. afgesloten met een fantastisch benefietdiner in het van der Valk hotel in Houten. De gehele opbrengst van het diner gaat naar de stichting die voor dit geweldige doel wordt opgericht. De redactie van het Houtwerk laat deze twee meiden, die sinds hun zesde al op de club rondlopen, graag aan het woord om helder te krijgen wat deze missie inhoudt.

Even voorstellen 

Lisan van der Wal (25 jaar) heeft in 2016 haar studie ‘Vaktherapie Beeldend' afgerond. Zij biedt psycho-sociale ondersteuning aan door de inzet van artistieke vormen van expressie. 

Annette de Jong (23 jaar), studeert Communicatie Management. Zij is zo getroffen door het werk en de initiatieven van Lisan, dat ze besloten heeft haar steentje aan het project bij te dragen. Dankzij Annette is onder meer het initiatief voor een benefietdiner ontstaan.

"Getroffen door het verhaal van Thomas die aan kanker overleed.” Bolivia

In 2015 ging Lisan op zoek naar een buitenlandse stage. "Als afsluiting van mijn studie wilde ik heel graag werkervaring op doen in het buitenland, daar waar je te maken krijgt met een hele andere cultuur dan de Nederlandse. Op een gegeven moment kwam ik in contact met Gemma Suij die haar zoon Thomas Willet aan kanker had verloren. Tijdens zijn ziekbed in het Radboud UMC kreeg Thomas beeldende (expressie) therapie. Voor Thomas en zijn familie was deze vorm van therapie een grote steun. Ter nagedachtenis aan haar zoon wilde Gemma in het Instituto Oncologico Nacional een Art Place oprichten voor kanker patiënten. De keuze viel op Bolivia, omdat het gezin daar een zestal jaren met veel plezier had gewoond. Ik was zo getroffen door dit verhaal dat ik besloot haar te helpen”.


Afstuderen

"Helaas kwamen de plannen bij het Instituto Oncologico Nacional helemaal niet van de grond. Via de Students International School ben ik toen in contact gekomen met twee andere ziekenhuizen. Hier trof ik een arts en een vrijwilligster aan die wel voor deze vorm van therapie open stonden. In overleg met de Hogeschool Utrecht ben ik hier toen mijn afstudeeronderzoek gestart. Twee projecten heb ik toen opgestart. Vanwege mijn afstuderen moest ik weer terug naar Nederland. Wat ik daar had opgezet was natuurlijk nog helemaal niet af. In oktober 2016 ben ik opnieuw naar Bolivia afgereisd. We hebben toen veel stappen gemaakt. We konden een extra vrijwilligster aantrekken, andere vrijwilligers sloten zich aan, we hebben exposities georganiseerd. Dit kreeg via de krant en televisie veel bekendheid. Het aantal locaties waarop we werkzaam zijn hebben we inmiddels naar vier uitgebreid. Als ik zie wat er in een korte tijd van de grond is gekomen stemt mij dat heel positief. Het geeft ook aan dat er behoefte is aan een dergelijke vorm van therapie.” 

Stichting opzetten 

"We zijn druk doende om een stichting op te zetten”, vertelt Annette. Zodra de papieren binnen zijn en de handtekeningen gezet, kan de ‘ANBI’ (algemeen nut beogende instelling) aanvraag de deur uit. Dit waarborgt de transparantie van de stichting. Het is een waarborg dat je geld goed besteed wordt en het makkelijk is te zien waar het geld naar toe gaat. De stichting zal bestuurd worden door Lisan, Marianne van der Giessen en mijzelf. Een jong, fris en ambitieus bestuur dat van wanten weet”  

Schilderen in Bolivia 

Lisan: "Ik ga in augustus weer terug naar Bolivia. Ik probeer mijn kennis en kunde verder over te dragen aan de mensen ter plaatse. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit project zelfvoorzienend wordt. Dat heeft natuurlijk nu nog ondersteuning en tijd nodig. Mijn ambitie is om het project zo op te zetten dat het door de mensen daar zelf voortgezet wordt. Daar zijn echt geen grote sommen geld voor nodig. Doel is om artistieke activiteiten in te zetten om daarmee de mensen psychische ondersteuning te bieden. We werken daar bijvoorbeeld veel met kinderen die kanker hebben of kinderen die ernstig verbrand zijn. Die kinderen hebben veel te maken met stress en angst. Hun perspectief is veranderd. ‘Waar leef ik nog voor, waar moet ik mijn motivatie vandaan halen’. Eenzaamheid tijdens de ziekte is een belangrijk obstakel. Bolivia kent een hele hechte familiestructuur. Wanneer je alleen in het ziekenhuis ligt valt die manier van leven helemaal weg. We werken met materiaal dat daar aanwezig is. Ik laat de kinderen schilderen en knutselen. We maken van meel en ballonnen stressballetjes. Met de Kerst maakten we Advent kalenders. We hadden de kinderen gevraagd een tekening te maken met daarop uitgebeeld wat Kerst voor hen betekent. Dat hebben we verwerkt in tien krachtzinnen. Deze zinnen hebben we achter de luikjes van de kalender geplaatst. Wanneer de kinderen daar behoefte aan hebben kunnen ze een luikje openen en daar een boodschap lezen die hen kracht en positieve energie geeft.

 

Het benefietdiner 

"We hebben een benefietdiner bij het van der Valk Hotel in Houten georganiseerd”, vertelt Annette enthousiast. Inmiddels zitten we op 100 aanmeldingen, maar er is ruimte voor nog meer mensen. Alles wordt door van der Valk aangeboden, de bediening heb ik zelf geregeld, dus de gehele opbrengst komt ten goede aan dit goede doel. Het zou jammer zijn als niet iedere beschikbare plek opgevuld is. Het wordt een hele leuke, interessante avond. Met o.a. een presentatie, een gastspreker en live muziek. Het is toch gewoon heel mooi dat iemand als Lisan zo’n passie heeft, zichzelf hiervoor helemaal wegcijfert en werkelijk iets goeds voor de mensen daar neer zet. Het zou verschrikkelijk zijn als dit initiatief afgeremd wordt, omdat er niet voldoende geld beschikbaar is. Pintar en Bolivia moet daarom een succes worden. 

Aanmelden kan nog steeds 

Aanmelden voor het diner kan nog steeds. Het vindt plaats op 11 juni van 17.00 uur tot 21.00 uur in het Van der Valk Hotel te Houten. Kosten €37,50 p.p. Opgeven kan door een mail te sturen aan: [email protected] 

Bent u niet in staan om te komen en wilt u toch dit goede doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening NL05RABO 0311291007 t.n.v. L. van der Wal – Pintar en Bolivia. We rekenen op uw ondersteuning! 

Annette Stolk

 

Hoofdsponsor
Sponsoracties
Platinasponsor
Sponsor