Sportiviteit & Respect


Sportiviteit & Respect bij HC Houten

 

Wat is de aanleiding

Vanuit de sportbonden en NOC*NSF is het programma "Naar een Veiliger sportklimaat” opgezet. Dit programma is gericht op het stimuleren van gewenst gedrag in en rondom sport. De KNHB is in dit kader een campagne gestart met als titel Sportiviteit en Respect.

 

Wat heeft HC Houten hiermee gedaan?

HC Houten heeft beide initiatieven van harte omarmd . Het bestuur heeft het gedachtegoed van Sportiviteit en Respect verankerd in de visie en het beleid van HCH. En wil het gedachtegoed sportiviteit en respect herkenbaar, merkbaar en zichtbaar terug laten komen in alles wat we doen als HC Houten. Daarnaast heeft het bestuur de commissie sportiviteit en respect opgericht, om invulling aan dit thema te gaan geven en te vertalen in concreet gewenst gedrag voor hockeyclub Houten.

 

Waarom is Sportiviteit en Respect belangrijk voor HC Houten ?

HC Houten is een groeiende hockeyclub met een nieuw multifunctioneel complex , dat we delen met 2 andere sportaanbieders en maatschappelijke partijen. Om het leuk met elkaar te hebben en te houden, heeft het bestuur met ondersteuning van leden en ouders de volgende ambitie vastgesteld:

Een klimaat creëren op de vereniging waarin iedereen op zijn/haar niveau kan ontwikkelen, sportief én sociaal gezien. En een klimaat waarin elk (ouder van) lid zich verbonden voelt met de verenigingscultuur, elkaar respecteert en aanspreekt op zijn/haar verantwoordelijk heid.

Deze visie is onlosmakelijk verbonden met Sportiviteit & Respect. Het gaat hier namelijk om: hoe gaan we dan met elkaar om, welk gedrag zien we graag op en om de velden, hoe zorgen we dat mensen regelmatig in het zonnetje worden gezet , wat gebeurt er in het geval van ernstige excessen en wat willen we uitstralen bij andere hockeyclubs en in de samenleving?

Wat merk ik er van?

We hebben ‘De HC Houten 5’ opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van sportiviteit en respect.

  • Sportiviteit
  • Respect
  • Betrokkenheid
  • Waardering
  • Gastvrijheid

Deze kernwaarden krijgen inhoud en betekenis door gewenst gedrag. Dit gewenste gedrag wordt geformuleerd door alle leden en is voor alle leden. Alleen dan worden de kernwaarden gedragen door iedereen binnen HC Houten en uitgedragen naar bezoekende teams en clubs waar onze leden te gast zijn.

We werken samen met alle leden, ouders en professionals aan de kernwaarden. De coaches vervullen hierin een sleutelrol en de commissie Sportiviteit&Respect ondersteunt hen daarbij.

De commissie zal diverse ludieke acties houden en communicatief ondersteunen , maar de grote succesfactor ligt bij ons allen!

Heb je ideeën of vragen hierover, neem dan contact op met de commissie.