SportiviteitRespect_positiefcoachen

Wat is Positief coachen

Positief Coachen is een manier voor trainers, coaches en team(bege)leiders om (jeugd)spelers effectief te begeleiden. Wetenschappelijk onderbouwd, gestoeld op praktijkervaringen van topcoaches en gegoten in een aantrekkelijke vorm. Het helpt aantoonbaar om te zorgen dat spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen (en dus beter gaan presteren). Onderzoek laat zien dat bovendien het aantal afhakers, een groot probleem in de sport, afneemt en vrijwilligers eerder bereid zijn om actief te blijven of te worden. En zelfs dat sponsors de club aantrekkelijker vinden om in te investeren. Kortom, het kan voor onze club enorme positieve effecten hebben.

10 methodes voor trainers en coaches

1.     Kijk vooral naar wat er wél goed gaat en beschouw de goede dingen niet als vanzelfsprekend, maar benoem ze expliciet: vul de ‘emo-tank’ van je spelers door véél complimenten te geven, eerlijk en concreet.

2.    Praat bij een wedstrijd niet over de gevolgen van wat je spelers moeten gaan doen (punten scoren, winnen, kampioen worden, etc.) maar over wat zij zelf moeten doen en over je uiterste best doen, leren, vooruitgang, etc. Dus: wees ‘taakgericht’ in plaats van resultaatgericht.

3.    ‘Beloon inspanning’ in plaats van resultaat, bijv. hard werken in plaats van doelpunten, en zorg dat de beloning symbolisch is. (En bedenk ‘stretchdoelstellingen’, dat zijn doelstellingen die iets verder gaan dan wat je spelers al kunnen, maar toch haalbaar zijn. Als het even kan: meetbaar!)

4.    Bedenk een ‘foutenritueel’ voor jouw team of groep, zodat je symbolisch duidelijk maakt dat het bij jou oké is om fouten te maken (want daar leren je spelers van en dus gaan ze beter spelen!).

5.    Maak een ‘positieve punten kaart’: schrijf de namen van de spelers van jouw team op en noteer tijdens de wedstrijd bij iedere naam drie positieve punten (en je weet: eerlijk en concreet!). Dit dwingt je om vooral te kijken naar wat er wél goed gaat. En geeft je de kans om bij de nabespreking over iedereen iets positiefs te zeggen, ook de spelers die niet zo opvallen.

6.    Stel een ‘cultuurbewaker’ aan binnen de groep ouders van jouw spelers, die langs de lijn de andere vaders en moeders kan aanspreken op hun gedrag en zorgt dat ook de supporters vooral positief zijn (juist ook als het spannend is of het niet zo goed gaat!).

7.    Breng kritiek zoveel mogelijk in deze vorm: geef een constructieve aanwijzing (lees: vertel niet wat er niet goed ging maar wat de speler de volgende keer beter kan doen) en geef als het even kan zowel daarvoor als daarna positieve impulsen. De ‘kritiek-sandwich’! (Gebruik daarbij de ‘als-dan-redenatie’, zodat je eigenlijk gedwongen wordt om de kritiek constructief te brengen én niet vergeet om te vertellen wat het gevolg is zodat de acceptatie hoger is.)

8.    Roep een irritante speler uit tot ‘speler van de dag’: negeer zijn of haar slechte gedrag volledig (zolang er tenminste geen gevaar dreigt voor hemzelf of zijn omgeving) en zodra je iets goeds ziet, hoe klein ook, zeg je dat onmiddellijk.

9.    Achterhaal de ‘drijfveren’ van je spelers: ga individueel met ze in gesprek over wat ze leuk vinden aan hockey en waarom ze bijvoorbeeld naar de wedstrijden komen, en pas jouw communicatie met je spelers daar op aan.

10. Stel vaak ‘open vragen’ (zoals: ‘Wat zou je de volgende keer anders kunnen doen?’).

Tot slot, als je kritiek moet geven: vermijd ongeschikte momenten (zoals vlak na een verloren wedstrijd), geef individuele kritiek altijd onder vier ogen (zet een speler dus niet ‘te kakken’ in de groep) en vraag toestemming (als de speler er op dat moment niet open voor staat, wacht dan tot een andere gelegenheid, want het heeft dan toch geen zin).