SportiviteitRespect gedragscode

De tuchtcommissie is primair verantwoordelijk voor het aanspreken van leden die zich in of buiten het veld of bij een andere vereniging niet volgens de regels van HCH hebben gedragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het krijgen van rode en (te veel) gele kaarten, ruzies tussen teamleden en misdragingen. Bij het uitvoeren van haar taak baseert de commissie zich op het Tuchtreglement.

Meldingen van mogelijke overtredingen bereiken de commissie op verschillende manieren. Kaarten worden gemeld via de bond, andere zaken komen binnen via meldingen van het bestuur, leden, ouders, andere verenigingen, etc.. De commissie beslist zelf of ze een zaak al dan niet behandelt, het bestuur van HC Houten heeft hierop geen invloed.

Tuchtreglement HC Houten