Inschrijvingsformulier

Inschrijven gaat snel en makkelijk via onze site www.hchouten.nl, kiezen voor de club, lidmaatschap, aanmelden. Er wordt op basis van uw gegevens meteen een inschrijfformulier gemaakt. Deze dient u uit te printen en na ondertekening te mailen naar [email protected]
 
Let op!! Bij geboortedatum eerst de maand en het jaar invullen en dan pas de dag selecteren.

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
   
 
   
   
Vrijwilligerskaart
 
Lidmaatschap van HC Houten betekent niet alleen mogen deelnemen aan activiteiten binnen de vereniging, maar ook deze activiteiten met elkaar mogelijk maken. Om activiteiten te kunnen organiseren, teams te kunnen trainen, te begeleiden en de vereniging te kunnen laten draaien heeft onze vereniging vrijwilligers nodig. Om die reden is afgesproken dat voor elk (nieuw) lid een vrijwilligerskaart ingevuld en ingeleverd dient te worden. Indien het de inschrijving van een minderjarige betreft, dient een ouders/verzorger deze gegevens in te vullen. Wij gebruiken de informatie van de vrijwilligerskaart om te weten te komen wat u voor onze vereniging wilt doen. Daarbij willen wij ook duidelijk aangeven dat deze informatie niet aan anderen buiten de vereniging wordt doorgegeven.

 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Interesses vrijwilliger:
 
Minimaal een van de onderstaande interesses dient met ja beantwoord te worden

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Algemene vragen
 
Na deze stap wordt het ingevulde inschrijfformulier op uw scherm getoond. Deze dient u te printen, te ondertekenen en op te sturen.

 
   
   
Disclaimer
 
Ondergetekende meldt zichzelf, of bovenstaand minderjarig persoon, aan en verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 

Sponsoracties