Kort verslag najaars-ALV

Nieuws afbeelding 23-11-2022

Afgelopen dinsdag is de najaars-ALV gehouden. Naast het bestuur waren er ongeveer 20 deelnemers die o.a. mee hebben gepraat over de afsluiting van het afgelopen boekjaar en de stand van zaken m.b.t. Vrijwilligersbeleid. Daarnaast stond de Doorgeefstick en de PPdB-bokaal op de agenda en is Petra Stollman afgetreden als bestuurslid

 

Boekjaar 2021-2022 afgesloten met een positief resultaat van € 8.500

Ook afgelopen seizoen kende weer de nodige bijzonderheden met financiële gevolgen. Corona had nog impact (o.a. nauwelijks zaalcompetitie) maar ook de eerste effecten van de energie-crisis en prijsstijgingen werden zichtbaar. De contributie-inkomsten en bar-omzet vielen, mede daardoor, lager uit dan begroot. Overheidsregelingen zoals de NOW en TVL maar ook huurkortingen vanuit de Gemeente hebben dit deels gecompenseerd. Op advies van de Kascommissie zijn ook al lang bestaande ‘potjes’ vrijgevallen. Dit alles leidt tot een positief resultaat van €8.500.

Met een positief advies van de Kascommissie heeft de ALV de boeken goedgekeurd en decharge verleend aan het bestuur. Steven van den Berg heeft afscheid genomen van de Kascommissie. Hij is opgevolgd door Rogier Leemans.

 

Mededelingen van het bestuur en Vrijwiligersbeleid

 

Alle aanwezige bestuursleden hebben een update gegeven over hun portefeuilles. Daarnaast is wat uitgebreider stilgestaan bij de stijgende energiekosten en de maatregelen die genomen zijn om deze stijging te beperken.

 

Vorig jaar is het nieuwe vrijwilligersbeleid door de ALV goedgekeurd. De invoering daarvan wordt verder uitgewerkt door de Vrijwilligerscommissie. Die commissie is bezig met het kiezen van een registratiesysteem om vrijwilligerstaken die uitgevoerd worden vast te leggen. Zonder goede registratie is de in te voeren afkoopregeling namelijk niet uitvoerbaar. Omdat de druk op vrijwilligers onverminderd groot is streven we ernaar komend seizoen daadwerkelijk het beleid uit te gaan voeren. Een stap die ook veel andere verenigingen binnen ons district maken.

 

De huidige vacatures: leden van de zaalcommissie, voorzitter jongste jeugd, coördinator jongste jeugd, wedstrijdsecretaris jongste jeugd, coördinator senioren, leden voor de sponsorcommissie, leden voor de nieuwe ledencommissie, leden voor de G-Hockey-commissie en leden van de website-commissie.

  

Doorgeefstick & PPdB bokaal

2 mooie tradities die een apart artikel verdienen op de site.

  

Bestuurswisseling

Niels Hovestad is door de ALV herbenoemd voor een 2e termijn als bestuurslid. Daarnaast is, na 4 jaar bestuurder te zijn geweest, Petra Stollman afgetreden. Met haar vertrek verliezen we een bestuurslid met veel kennis van de vereniging, op alle terreinen meedenkend en meewerkend om onze club verder te brengen. De ALV heeft Petra bedankt voor haar inzet!

 

Het Bestuur

 

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Afgelastingen

Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

vrijdag 2 juni 2023
Tijd T/U Team Tegen team
20:30 Uit DS1 MMHC Voordaan DS7

Sponsoracties