Proces teamindelingen Jongste Jeugd en Jeugd voor het seizoen 2022-2023

Nieuws afbeelding 20-4-2022

Zoals ieder jaar in deze fase van het seizoen, zijn we volop bezig met de indeling van de teams voor het nieuwe seizoen. Hieronder vind je een uitleg over deze indelingen, de datum van bekendmaking en hoe je toelichting kunt krijgen op je indeling.


Indeling en bekendmaking

Dit jaar wordt op 12 juni de nieuwe teamsamenstelling voor de (jongste) jeugd bekendgemaakt. Zoals ieder hockey seizoen doen de coördinatoren, STK en trainers samen met begeleiders en coaches weer hun uiterste best om iedereen in een passend team te plaatsen.

Binnen HC Houten delen we onze teams in op basis van spelbeleving. Middels dit concept zorgen we ervoor dat veel spelers met gelijkgestemden in een team zitten en uiteindelijk tegen min of meer gelijkwaardige tegenstanders kunnen spelen. Zodoende kan iedereen plezier halen uit het hockey spel.
Om spelplezier nog meer te bevorderen kunnen leden een vriendenverzoek doen. Zie hiervoor het bericht op de site (Vriendenverzoek voor Jongste Jeugd en Jeugd breedteteams).


Jongste Jeugd (F tm D)

De jongste jeugd teams worden ingedeeld op basis van spelbeleving. Spelers voor deze teams kunnen een vriendenverzoek indienen. 
Om de overgang naar jeugd prestatie hockey te verkleinen zullen de D1 en D2 teams naast spelbeleving ook op basis van hockeyvaardigheden worden ingedeeld.


Jeugd breedte (C tm A)

Ook de jeugd breedte teams worden ingedeeld op basis van spelbeleving, waarbij de onderste breedte teams tevens zo gelijkwaardig mogelijk worden ingedeeld. Spelers voor deze teams kunnen een vriendenverzoek indienen.


Jeugd ‘top van de breedte’ (C2, B2, A2)

Deze ‘top van de breedte’ teams worden door het STK in overleg met de lijncoördinator ingedeeld op speelsterkte. Een vriendenverzoek is voor deze teams niet van toepassing.


Jeugd prestatie (C1, B1, A1)

Voor de indeling van de C1, B1 en A1 prestatie teams worden de spelers die hiervoor in aanmerking komen gedurende het gehele seizoen geobserveerd en beoordeeld. Daarnaast vinden er selectietrainingen plaats. Als je hiervoor in aanmerking komt, word je uitgenodigd door het STK. De planning van deze trainingen wordt in een apart bericht bekend gemaakt. Als een speler uiteindelijk wel met deze selectie training heeft meegedaan, maar niet in een selectie team is ingedeeld, wordt een speler daar individueel over benaderd. Een vriendenverzoek is voor deze teams niet van toepassing.


Toelichting ook dit jaar via email

Net als vorig jaar hebben we besloten om de toelichtingsavond voor de jongste jeugd en jeugd breedte teams te laten vervallen. Als je vragen hebt over je teamindeling kan je een email sturen naar een centraal emailadres. Dit adres wordt bij de bekendmaking van de team indeling gecommuniceerd. Hierna ontvang je van de lijncoördinator een toelichting.

De reden om het dit jaar wederom zo te doen, is omdat in eerdere jaren het helaas is gebleken dat de emoties op zo’n avond soms te hoog oplopen. Daarnaast is de mogelijkheid om nog iets aan te passen er in principe niet. Bij de indeling zijn alle opties al op tafel geweest, is er afgestemd met coaches en trainers en is er weloverwogen gekozen voor een indeling. Hoeveel iedereen ook zijn best doet, lukt het helaas niet altijd om iedereen naar tevredenheid in te delen. Gelukkig hebben we ook geleerd dat het aantal daadwerkelijke klachten de afgelopen jaren minder dan 1% van de jeugdleden betreft.


Met sportieve groet,
Het STK en de coordinatoren Jongste Jeugd en Jeugd


 

Afgelastingen

Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Sponsoracties