Geen drie maar vier jongens A-teams in 2020-2021

21-6-2020Tijdens de voorbereiding van de teamindelingen is in de maand mei door de coördinatoren een uitgebreide poging gedaan om met oud-leden en andere verenigingen contact te zoeken. Dit om te kijken of we in het nieuwe seizoen een vierde JA-team zouden kunnen formeren, aangevuld met enkele jongens uit de B van wie we wisten dat ze graag vervroegd wilden doorstromen. Omdat er op dat moment geen aanmeldingen voor kwamen, werd uiteindelijk besloten tot drie grote JA-teams (ca 18/19 jongens) en was er geen vervroegde doorstroom mogelijk. Voor alle betrokkenen geen wenselijke situatie, op dat moment was er helaas geen andere keuze.

Na de bekendmaking van de teamindeling heeft een aantal A-jongens zelf het initiatief genomen om te kijken of zij wel tot een vierde team konden komen. Afgelopen week is er op de achtergrond door de jongens in samenwerking met de club hard gewerkt om dit initiatief uit te werken. Nu kunnen we melden dat het vierde team er toch gaat komen. De JA4 biedt ook ruimte aan de B-jongens die vervroegd wilden doorstromen naar de Jongens A. We zijn blij dat ook zij een mooie plek in een team krijgen. Mannen, we zijn trots op jullie initiatief en doorzettingsvermogen om dit voor elkaar te krijgen!

De JA4 kan nog wel wat extra teamgenoten gebruiken, dus mocht je jongens van buiten de club kennen die interesse hebben, verwijs ze dan door naar de JA4 of naar de co√∂rdinator van de JA, [email protected].

De gewijzigde versie van de teamindeling is nu beschikbaar via het besloten gedeelte van de website. Log in met je lidnummer en wachtwoord, kies club, documenten en scroll vervolgens naar Teamindelingen en kies daar Junioren. In de tabbladen JA en JB zijn de aangepaste teamindelingen zichtbaar.

Sponsoracties