Nieuwe rolverdeling Technisch Management

Nieuws afbeelding 11-9-2019

Met ingang van dit seizoen zijn de taken en verantwoordelijkheden van het hockey technisch kader, de STK-ers, van onze club anders ingericht. De gezichten zijn dezelfde gebleven maar de aandachtsgebieden en focus zijn verlegd. We sluiten nu ook inhoudelijk en qua functie-benamingen beter aan bij de structuur en profielen die de KNHB als best practice heeft gedefinieerd.


Dominik Batenburg vervult de functie van Technisch Manager Jongste Jeugd. Voor alle jonge leden, van de Funkey’s tot en met de E8-tallen, zal Dominik werken aan het verbeteren van het hockeyniveau. Onder andere door zelf trainingen te verzorgen, trainers te begeleiden en op te leiden, aanspreekpunt voor de coördinatoren binnen de Jongste Jeugd te zijn, trainingsschema’s en trainingsstof te bepalen en het hockeytechnisch beleid voor deze groep te bepalen.


Michiel van der Meer is de Technisch Manager Breedte. Voor alle breedte teams in de junioren, senioren en de Trimmers gaat hij deze functie invullen. Michiel heeft ook de verantwoordelijkheid voor Zaalhockey. Net als Dominik zal Michiel veel tijd en energie steken in zelf training geven, trainers regelen en begeleiden, schema’s maken en ook de hockey-communicatie (web en app) verloopt via hem.


Tim Oudenaller vervult de functie van Technisch Directeur en combineert dat met de functie van Technisch Manager Prestatie. De TD heeft de opdracht om overall de hockeytechnische zaken vorm te geven, te waarborgen en uit te bouwen binnen onze club, van de Jongste Jeugd tot aan trimmers en van breedtesport tot aan tophockey. Tim stuurt de TM-ers inhoudelijk aan en borgt de samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden. De TM Prestatie functie blijft zoals Tim die de afgelopen jaren al ingevuld heeft.


Met deze aangepast verdeling van taken, duidelijke focus op kwalitatief goed training geven en begeleiden van trainers en duidelijke aanspreekpunten voor iedereen binnen de club gaan wij er van uit dat we de volgende stappen kunnen gaan zetten in de hockey-technische ontwikkeling van onze club.


Het Bestuur

 

Sponsoracties

Agenda

Nog geen agenda punten.
Hele agenda