Sponsoring bij HC Houten

24-6-2022

Sponsoring bij HC Houten is een sympathieke manier om de merkstrategie van uw organisatie te ondersteunen. U verbindt uw naam en merkbeeld aan een ambitieuze hockeyclub in de regio Utrecht, via een sponsorpakket dat in overleg wordt afgestemd op uw marketing/communicatiedoelstellingen.

Tegelijkertijd laat u als sponsor zien dat uw bedrijf HC Houten een warm hart toedraagt en steunt in haar ambities, door (mede) de financiële middelen te leveren, die van belang zijn op weg naar verdere de professionalisering van de hockeysport in Houten, de organisatie en de accommodatie.

Samengevat luiden de ambities van HC Houten als volgt:

Kwalitatief hockey: het primaire doel is dat iedereen die bij HC Houten speelplezier beleeft aan zijn/haar sport. Naar gelang talent en interesse is er de mogelijkheid de sport op top- of breedteniveau te beoefenen.

·        Financieel gezond: de club is financieel gezond; voor de toekomstige ontwikkeling van de club groeit het inkomen mee.

·        Goede sfeer: de sfeer op de club is plezierig, veilig en sociaal. Er is interesse in - en openheid en eerlijkheid naar - elkaar, en gastvrijheid voor bezoekende teams.

·       Accommodatie: de activiteiten van de club vinden plaats op een accommodatie die past bij de sportieve en sociale ambities.

HC Houten telt momenteel zo’n 1.500 leden. Bij zo’n grote en actieve vereniging horen goed opgeleide trainers en coaches, goed materiaal, goede velden en een op haar taken berekend hockeycomplex. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, hebben wij uw steun hard nodig.

Interessant voor sponsors!

De accommodatie geeft een extra impuls aan de uitstraling voor de club en leent zich in het bijzonder voor het aangaan van creatieve sponsorrelaties, doordat er, naast hockey, ook andere sportverenigingen (handbal en honkbalvereniging) en o.m. ook naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en schoolsport zijn gevestigd.

Focus sponsorbeleid

Sponsoring vormt voor iedere sportvereniging een onmisbare bron als het gaat om voortbestaan en ontwikkeling. Voor HC Houten is dat niet anders. Wij zetten uw sponsorbijdragen in voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit/professionalisering van de gehele hockeyclub. Sterker nog, het verenigingsbeleid = het sponsorbeleid. Met andere woorden: de keuzes die HC Houten maakt op beleidsniveau bepalen hoe de club de sponsoropbrengsten inzet.

Wat kan HC Houten u als (potentiële) sponsor bieden?

Het sponsorbeleid van HC Houten beoogt een samenwerking waarbij zowel uw organisatie, als HC Houten voordeel behalen. Om dat te bereiken willen we een relatie met u opbouwen. Meer met u doen, dan alleen over geld praten. Zo horen we graag van u welke communicatiedoelen u wilt bereiken met sportsponsoring, zodat we gezamenlijk de best passende optie kunnen kiezen of - indien nodig - ontwikkelen. Op basis van de gekozen optie krijgt u een bepaalde sponsorstatus. Hieraan koppelen wij een basispakket van tegenprestaties van onze kant.

HC Houten biedt verschillende sponsorpakketten, te weten hoofdsponsoring, shirt sponsoring, maar ook clubsponsoring middels bijvoorbeeld een sponsorbord. Maar we kunnen ook samen kijken naar andere mogelijkheden die wellicht beter bij uw communicatiedoelstellingen of bedrijf pas.t

Heeft u interesse?

Voor vragen kunt u terecht bij de sponsorcommissie, welke u kunt bereiken per e-mail: [email protected]

Bijlage

Afgelastingen

Sponsoracties