Trudy Antwoordt

Nieuws afbeelding 21-7-2019

Allereerst bedankt voor jullie reacties! Het heeft ons inzicht gegeven over hoe (ouders van) leden over onze club en organisatie denken. Het was een pilot om op deze manier "in gesprek” te zijn en ook over het systeem zelf hebben we bruikbare feedback gekregen. Met name de hoeveelheid mails is een groot aandachtspunt. Jullie reacties gebruiken we voor de herijking van ons beleidsplan Trots op Houten 2020 – 2023. Dit beleidsplan is ook besproken in een bijeenkomst met commissievoorzitters en gepresenteerd in de ALV van 27 juni jl. Door via al deze wegen in gesprek te gaan zorgen we ervoor dat het beleid past bij onze doestelling: Iedereen voelt zich thuis en kan zich ontwikkelen op het niveau dat bij hem/haar past. Graag geef ik jullie een korte terugkoppeling van de resultaten per vraag.

Vraag 1: Wat vind jij van de ondersteuning van jouw team? (vanuit de club, coach, trainer enz.)

Uit de antwoorden op deze vraag blijkt hoe cruciaal een goede trainer is voor de tevredenheid over de ondersteuning. Goede trainers vinden blijft een uitdaging. Dat heeft niet alleen met budget te maken maar ook met beschikbaarheid. De vraag naar trainers is groot in onze omgeving. We moeten dus ook investeren in het opleiden van eigen trainers. Zorgen rondom dit punt zijn ook besproken in de ALV van 27 juni. Bestuur werkt in samenwerking met STK aan verbetering op dit punt.

Ondersteuning gaat ook over wat de club voor leden organiseert. Uit een aantal reacties blijkt dat niet iedereen beseft dat we daar in een vereniging allemaal voor verantwoordelijk zijn. Binnen de faciliteiten die via de club aangeboden worden nodigen we iedereen uit initiatieven te nemen om iets te organiseren of op te pakken.

Vraag 2: Hoe zou jij onze club beschrijven?

De reacties op deze vraag ondersteunen in hoge mate onze doelstelling. Veel leden zien ons als familievereniging, groot maar toch gezellig.

Vraag 3: Zou jij meer voor de club willen doen dan je op dit moment doet?

Dit was een ja/nee vraag en meer dan een kwart van de respondenten wil meer doen. Dat is best veel als je bedenkt dat de overige driekwart al veel doet en daarom niet nog meer wil doen. Aandachtspunt is dat het vaak dezelfde mensen zijn die de vrijwilligersklussen oppakken en dat sommigen ook een drempel ervaren om mee te doen.

Vraag 4: Wat vind je van het aanbod van de bar?

Over het drankenaanbod zijn de reacties prima. Er wordt gevraagd om een uitbreiding van gezonde etenswaren. Daarnaast worden soms vraagtekens gesteld bij de prijzen. Het is goed te weten dat de baromzet na aftrek van de kosten ook een inkomstenbron van de vereniging is en je de prijzen dus niet mag vergelijken met de supermarkt.

Vraag 5: Ben je tevreden over de selectieprocedure van onze club voor leden?

Dit was ook weer een ja/nee vraag en iets meer dan de helft van de reacties is positief. De aandachtspunten liggen vooral op het gebied van doorstromen vanuit de breedte mogelijk houden door aandacht te blijven geven aan die spelers en de rol van de coaches en trainers in de beoordeling van de spelers.

Vraag 6: Hoe vind jij het gesteld met de hygiëne van het clubhuis/kleedkamers?

Over de hygiëne is het merendeel van de reacties positief. De grootste problemen worden ervaren bij de toiletten. Met name op drukke dagen is er behoefte aan een extra schoonmaakronde. Ook daar kunnen we naar onze eigen rol als lid van de vereniging kijken. Want al dat papier op de grond kan toch ook in de prullenbak gegooid worden. Gelukkig hebben we al geïnvesteerd in betere wc-rol en handdoekrol apparaten.

Vraag 7: Voel jij jezelf betrokken bij onze club?

85% van de reageerders voelt zich betrokken. Dat is mooi om te zien. Degenen die zich betrokken voelen geven vaak aan dat ze ook onderdeel zijn van de organisatie van de club doordat ze lid zijn van een commissie of een andere vrijwilligerstaak hebben. Maar het totaal aantal reacties op deze vraag is laag. Dat is een aandachtspunt. Meer (ouders van) leden betrekken bij de klussen die gedaan kunnen worden met als positief effect vernieuwende ideeën en het meer betrokken voelen bij de club.

Vraag 8: Als jij de club, het bestuur een goede tip zou geven: wat zou dat dan zijn?

Er worden veel tips gegeven over investeren in (begeleiden van) trainers. Daarnaast het houden van een goede balans tussen prestatie en breedte en het verhogen van de sfeer ten behoeve van het behoud van jongeren.

En als je naar aanleiding van dit nog een reactie kwijt wil dan horen we dat graag. Voor goede ideeën is altijd plaats!

Gerrie van Wanrooij, voorzitter: [email protected]

Joris Weijers, secretaris: [email protected]

Jeroen van Strien, penningmeester: [email protected]

Eric Gielisse, bestuurslid hockey senioren en prestatie: [email protected]

Rene Kuster, bestuurslid hockey jeugd, jongstejeugd en zaal: [email protected]

Victor Pekarek, bestuurslid horeca en accommodatie: [email protected]

Petra van der Meer, bestuurslid Hockeyorganisatie: [email protected]


Sponsoracties

Agenda

Nog geen agenda punten.
Hele agenda