Jeugdbestuur lekker actief

Nieuws afbeelding 3-5-2019

In het najaar van 2018 deed toenmalig bestuurslid Dionne Puyman een oproep op de website van HC Houten. Ze vroeg hierin wie het jeugdbestuur wilde opzetten. Martin Stolk (JA1) pakte deze uitdaging aan en twee weken later was het langgekoesterde jeugdbestuur geformeerd.

Wie zitten er in het jeugdbestuur?

Het jeugdbestuur bestaat uit zeven leden: Olivier Timmers (JC1), Nynke van Beek (MA1), Sara van Oudenaarden(MA1), Boaz van Oudenaarden(JB2), Madelief Pekarek (MB3), Jette ten Berg (MC3) en Martin Stolk (voorzitter).

Waarom een jeugdbestuur?

"HC Houten is een vereniging waarbij een groot gedeelte van het ledenbestand bestaat uit jeugdleden”, vertelt Martin. "Daarom is het belangrijk dat deze leden een stem hebben. In het verleden werd er veel gesproken en beslist over ons, maar niet met ons. Met de komst van het jeugdbestuur is daar verandering in gekomen. De voorzitter van het jeugdbestuur schuift aan bij de vergaderingen van het hoofdbestuur en brengt voor ons belangrijke punten in. De samenwerking verloopt uitstekend. We worden echt serieus genomen. Er wordt naar ons geluisterd en de eerste resultaten worden al zichtbaar”.

Onlangs heeft het jeugdbestuur een enquête gehouden. Wat is daar uitgekomen?

Sara: "Er kwam onder anderen uit dat de C en D -jeugd graag leuke feesten wil op de club. Uit de enquête bleek bovendien dat iedereen zich veilig voelt en dat men de sfeer op het sportcomplex heel goed vindt. Wat natuurlijk super fijn is. Voor het fluiten en trainingen geven blijkt weinig animo te zijn. Ten aanzien van trainingen geven blijkt dat het geven van (voldoende) vergoedingen een verschil kan maken. Het fluiten wordt plezieriger als je samen met een vriend of vriendin wordt ingedeeld”. ”En dat de vereniging behoefte heeft aan een mascotte”, vult Martin lachend aan.

Lustrum

In de enquête stonden ook vragen over het lustrum. Hier kwam uit dat clinics door Heren of Dames 1 of bijvoorbeeld leden van het Nederlands Elftal op prijs worden gesteld. Ook een lustrumtoernooi zou men leuk vinden. De uitkomsten van de enquête zijn door het jeugdbestuur met vele commissies binnen de vereniging gedeeld. Denk daarbij aan de Lustrumcommissie, het STK (SportTechnischeKader), Ledenwerfcommissie en de Feestcommissie. Het jeugdbestuur heeft tevens aan het hoofdbestuur voorgesteld een goed doel aan het lustrum te verbinden.

Belangrijkste agendapunten voor de komende maanden

Sara van Oudenaarden zal in het seizoen 2019-2020 de functie van voorzitter op zich nemen. "We gaan zeker met het lustrum aan de slag. Bovendien gaan we, samen met het hoofdbestuur, kijken hoe we het aantrekkelijker voor de leden kunnen maken om trainingen te geven en om fluitbeurten in te lossen. Dit zijn echt twee knelpunten binnen de vereniging”.

Hoe is het jeugdbestuur bereikbaar?

Martin: "We zijn bereikbaar per mail [email protected]Bovendien kan iedereen mij appen op 06-55344643. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Sponsoracties

Agenda

Nog geen agenda punten.
Hele agenda