Corona
Sinds we met Corona/Covid-19 te maken hebben is hoe we met elkaar omgaan veranderd en dat heeft ook zeker invloed op hoe we met elkaar omgaan op de hockeyclub. We proberen te voorkomen dat we te maken krijgen met (veel) besmettingen op de club omdat hockey voor teams en misschien wel de hele club dan heel lastig wordt. Iedereen helpt daarbij niet alleen voor jezelf maar vooral voor ons allemaal!

Alle bezoekers van de club (dus niet de spelers en begeleiders) moeten zich registreren

Dit betekent dat je continu moet bedenken waarvoor je naar de club komt en van welke voorzieningen je gebruik wil/moet maken op welk moment. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat het niet te druk wordt op bepaalde plekken en we ons aan de anderhalve meter kunnen houden.


Hieronder staan de regels voor verschillende categorieën.  Lees deze goed door!
Versie 5 september 2020
Mocht hier aanleiding toe zijn vanuit richtlijnen Overheid en KNHB dan kunnen de regels worden aangepast! Houd berichtgeving hierover in de gaten
Afgelastingen

Sponsoracties